VILKÅR OG BETINGELSER FOR SALG

1. BAKGRUNN

1.1

Disse generelle vilkårene og betingelsene gjelder når du som forbruker (“Kunden”) legger inn en bestilling via www.menuproduction.eu og relaterte sider, (“Nettstedet”). Avtalen er inngått mellom deg og Menu Production / en del av Sibon Production AB, org.nr. Nei. SE556868-830201. Detaljert kontaktinformasjon og annen informasjon om Menyproduksjon er angitt på nettsiden.

1.2

Kunden må være minimum 18 år for å bestille via nettstedet. I henhold til svensk lov aksepterer ikke Menu Production kredittkjøp av personer under 18 år. Menu Production forbeholder seg retten til å avslå eller endre en Kundes bestilling (f.eks. dersom Kunden har oppgitt uriktige personopplysninger og/eller har dokumentert manglende betaling av gjeld).

1.3

Meny Produksjon har intet ansvar i tilfelle produkter er utsolgt, og heller ikke for bilde- eller typografiske feil på nettsiden, f.eks feil i produktbeskrivelsen eller teknisk spesifikasjon, unøyaktige priser og prisjusteringer (som endrede priser fra leverandører, endring i valuta) eller feil informasjon om hvorvidt et produkt er på lager. Menu Production har rett til å rette slike feil og til enhver tid endre eller oppdatere informasjonen. Dersom det er oppgitt en unøyaktig pris for et produkt bestilt av Kunden, vil Menu Production naturligvis varsle Kunden om dette og avvente Kundens godkjenning av den endrede prisen før Menu Production fortsetter med bestillingsprosessen. Alle bilder på nettstedet skal kun betraktes som illustrasjoner. Slike illustrasjoner garanterer ikke å gjengi det nøyaktige utseendet til produktet. Menu Production er ikke ansvarlig for informasjon fra tredjeparter gitt på nettstedet.

1.4

Nettstedet og alt innholdet eies av Menu Production eller dets lisensgivere. Informasjonen er beskyttet av immaterielle rettigheter og markedsføringslovgivning. Dette betyr at varemerker, firmanavn, produktnavn, bilder og grafikk, design, layout og informasjon om produkter, tjenester og annet innhold ikke kan kopieres eller brukes uten skriftlig forhåndssamtykke fra Menu Production.

2. KONTRAKTER OG BESTILLINGER

2.1

For å kunne legge inn en bestilling gjennom nettstedet, må kunden godta de generelle vilkårene. Ved å akseptere de generelle betingelsene, forplikter kunden seg til å overholde de generelle betingelsene i sin helhet og erkjenner at de har lest informasjonen om personopplysninger og informasjonskapsler og samtykker til bruk i henhold til Meny Productions personvernerklæring.

2.2

Kjøpsavtale inngås når Menu Production har bekreftet Kundens bestilling og Kunden har mottatt ordrebekreftelse fra Menu Production på e-post. Menu Production oppfordrer Kunden til å lagre ordrebekreftelsen for eventuelle fremtidige kontakter med Menu Productions kundeservice angående bestillingen. Kunden har rett til å kansellere sin bestilling inntil den er bekreftet av Menu Production. Dersom bestillingen kanselleres, vil Menu Production refundere alle betalinger som Kunden eller deres betalings- eller kredittkortselskap har gjort i forbindelse med bestillingen.

3. KUNDEINFORMASJON OSV.

3.1

Når Kunden registrerer sin brukerkonto og/eller legger inn en bestilling, vil Kunden bli bedt om å oppgi noen personopplysninger. Kunden bekrefter at opplysningene som er gitt er korrekte og fullstendige og er ansvarlig for eventuelle feil i opplysningene som er gitt. Informasjon om behandlingen av personopplysninger er angitt i Meny Productions personvernerklæring.

3.2

Kunden forplikter seg til å sørge for at ingen, bortsett fra Kunden, bruker Kundens innloggingsdetaljer. Kunden kan ikke utlevere brukernavn eller passord til noen og skal sørge for at all dokumentasjon med opplysninger om brukernavn og passord oppbevares på en slik måte at uvedkommende ikke får tilgang til informasjonen. Kunden skal uten opphold varsle Menu Production dersom det kan mistenkes at uvedkommende har fått tilgang til Kundens passord. Kunden er ansvarlig for alle kjøp gjort med Kundens påloggingsdetaljer dersom Kunden ikke har gitt slik melding.

3.3

Dersom Menu Production mistenker at Kunden misbruker sin brukerkonto eller sine innloggingsdetaljer eller på annen måte bryter de Generelle vilkårene, har Menu Production rett til å blokkere Kundens tilgang til sin brukerkonto. Videre har Menu Production rett til å tildele nye innloggingsdetaljer til Kunden.

4. PRISER, GEBYRER OG BETALING

4.1

Prisene oppgitt på Nettstedet gjelder for bestillinger som legges inn på Nettstedet. Alle priser er presentert i forskjellige valutaer og inkluderer mva. Prisene inkluderer ikke betaling og fraktkostnader, som oppgis separat.

4.2

Kunden kan betale for kjøpet på den måten som er spesifisert på nettstedet. Menu Production har rett til å belaste Kunden allerede i forbindelse med bestillingen, med mindre fakturering eller lignende betalingsmåte er valgt av Kunden og godkjent av Menu Production. Ved fakturering eller delbetaling kan Menu Production eller dets partnere innhente en tredjeparts kredittrapport. Menu Production forbeholder seg retten til å ikke tilby alle betalingsmåter til enhver tid, alternativt endre betalingsmåte dersom betalingsmåten Kunden har valgt ikke fungerer, uansett årsak, på tidspunktet for oppfyllelse av bestillingen. Vær oppmerksom på at begrensninger for tilgjengelige betalingsmåter er angitt på nettstedet.

5. LEVERING OG FRAKT

5.1

Produkter på lager, uten egen logo, leveres normalt innen det antall virkedager som er angitt på Nettsiden. Med mindre annet er avtalt (f.eks. i forbindelse med reservasjon av produkter som ikke er på lager), vil levering skje senest 30 virkedager etter at Menu Production har bekreftet bestillingen skriftlig gjennom ordrebekreftelsen. Hvis du ikke har mottatt bestillingen innen den annonserte leveringstiden, vennligst kontakt vår kundeservice senest 30 virkedager etter at bestillingen ble lagt inn.

5.2

Dersom en pakke skal hentes på et spesifikt leveringssted, skal Kunden gjøre dette innen den tid som er angitt i meldingen. Pakker skal normalt hentes ut personlig med gyldig legitimasjon og ordrenummer. Kunden vil motta melding om levering med angivelse av når og hvor pakken skal hentes eller mottas. Varslingen kan skje per e-post, vanlig post og dersom Kunden har oppgitt mobilnummer, også på telefon eller SMS.

6. ANGRERETT

6.1

Ved kjøp av produkter på Nettsiden har Kunden 20 dagers angrefrist. Dette betyr at Kunden har rett til å kansellere ethvert kjøp ved å varsle Meny Production tilsvarende innen 20 dager fra Kunden eller dennes representant mottok det bestilte produktet (angrefrist). Vi kan dessverre ikke tilby retur- eller bytterett på personaliserte produkter (kundelogo/trykk/preging) som er personalisert og trykket på bestilling. Alle produkter skal returneres i samme stand som de ble levert. Hvis produktene tydelig er brukt, kan vi trekke fra refusjonen.

6.2

Dersom Kunden ønsker å angre et kjøp, skal Kunden før angrefristens utløp sende en klar melding til Menyproduksjon på den måte som er angitt her. Kunden skal oppgi firmanavn, adresse og annen relevant informasjon, f.eks. ordrereferanse, fakturanummer og navnet på produktet i meldingen.

6.3

Dersom Kunden benytter sin angrerett, skal Kunden betale for returfraktkostnadene og er ansvarlig for produktets tilstand etter at Kunden har mottatt produktet og under returfrakten. Produktet skal returneres innen 14 dager fra datoen Menu Production ble varslet om tilbaketrekkingen. Produktet skal sendes godt emballert, i god stand og i original eske og/eller emballasje. Eventuelle returer skal sendes til Menu Production i henhold til metodene og instruksjonene som er angitt på nettsiden.

6.4

Når Kunden trekker tilbake kjøpet, vil Menu Production refundere beløpet Kunden har betalt for produktet, eksklusiv fraktkostnader. Menu Production har rett til å trekke fra beløpet som skal refunderes, som tilsvarer verdifallet på produktet sammenlignet med varens opprinnelige verdi, dersom og i den grad slik verdiforringelse skyldes at Kunden har håndtert produktet i større grad enn nødvendig for å fastslå dets funksjon eller egenskaper.

6.5

Menu Production vil betale tilbake beløpet uten ugrunnet opphold, dog senest innen 14 dager fra datoen Menu Production mottok Kundens varsel om angrerett. Men Menu Production kan imidlertid utsette tilbakebetalingen inntil Menu Production har mottatt produktet eller Kunden har fremlagt bevis på at produktet er returnert, f.eks. ved hjelp av leveringsbevis. Tilbakebetaling vil skje til Kunden med betalingsmåten valgt av Menu Production, med mindre annet er avtalt eller dersom det er innvendinger mot slik tilbakebetaling.

7. GARANTI OG KLAGER

7.1

Noen av Menu Productions produkter kan være underlagt garantier. Informasjon om enhver garantiperiode og spesielle betingelser for garantier for hvert produkt er angitt på nettstedet eller i disse generelle betingelsene. Garantier for produkter vil kun dekke originale produksjonsfeil og følgelig ingen feil som oppstår ved eller etter individuelle endringer av produktets funksjon og utseende, f.eks. ombygging, oppgradering eller annen konfigurasjon av produktet. Kundens ordrebekreftelse utgjør garantibeviset.

7.2

Retten til å klage gjelder produkter som er defekte i henhold til gjeldende forbrukerbeskyttelseslovgivning. Enhver kunde som ønsker å hevde sin rett til å sende inn en klage for et produkt som er bestilt, skal kontakte Menu Production så snart som mulig etter å ha oppdaget feilen ved å bruke kontaktinformasjonen som er angitt på nettstedet. Reklamasjoner fremsatt innen to måneder etter at mangelen ble oppdaget anses alltid for å være fremsatt rettidig.

7.3

Menu Production vil påta seg kostnadene for returfrakten for eventuelle godkjente reklamasjoner.

7.4

Når et produkt, som det er sendt inn en klage på, er returnert og klagen godkjent, vil Menu Production refundere kunden i samsvar med gjeldende forbrukerbeskyttelseslovgivning. Menu Production tilstreber å gjøre dette innen 14 dager fra mottak av reklamasjonen fra Menu Production, men det kan bli forsinket avhengig av produktets art. Menu Production forbeholder seg retten til å avslå enhver reklamasjon dersom produktet, i samsvar med gjeldende forbrukerbeskyttelseslovgivning, viser seg å ikke være defekt.

7.5

Vær oppmerksom på at Menu Productions garanti ikke dekker defekter og skader som følge av:

  • ytre omstendigheter som tap, tyveri, brann og vann- eller annen væskeskade
  • feil bruk eller uforsiktighet, f.eks. rifter, bulker, brudd, å miste produktet osv.
  • estetiske endringer på grunn av normal slitasje f.eks mindre riper, materialslitasje, avflassing av maling etc.
  • ulykker eller uberettigede reparasjoner eller modifikasjoner av produktet som ikke er utført av Menu Production.

Vær oppmerksom på at hvis du ikke har fulgt våre vedlikeholdsinstruksjoner, vil denne garantien ikke gjelde. Denne garantien begrenser eller erstatter ikke gunstigere vilkår i henhold til loven.

8. LENKER

Menu Production kan gi lenker til andre nettsteder utenfor menyproduksjonens kontroll, og nettsteder utenfor Menu Productions kontroll kan gi lenker til nettstedet. Selv om Menu Production forsøker å sikre at Menu Production kun gir lenker til nettsteder som anvender lignende personopplysnings- og sikkerhetsbestemmelser i henhold til Menu Productions retningslinjer for personvern, er ikke Menu Production ansvarlig for beskyttelse eller konfidensialitet av informasjon eller personopplysninger som Kunden leverer på andre nettsteder. Kunden bør være forsiktig og lese personopplysningsbestemmelsene som gjelder for selve nettstedet.

9. FORCE MAJEURE

Menu Production er ikke ansvarlig for forsinkelser forårsaket av omstendigheter utenfor Menu Productions kontroll, f.eks. generell arbeidskonflikt, ekstremvær, krigshandlinger, brann, lynnedslag, terrorangrep, endrede myndighetspålegg, tekniske problemer, defekter i strøm-/telenett. -/datakommunikasjon eller annen kommunikasjon og mangler eller forsinkelser i tjenesten fra underleverandører på grunn av omstendigheter angitt ovenfor. Slike forhold skal medføre erstatning for skader og andre tiltak. Dersom en slik situasjon skulle oppstå, skal Menu Production informere Kunden om dette både ved begynnelsen og slutten av perioden for den aktuelle situasjonen. Dersom situasjonen har vart i mer enn to måneder, har både Kunden og Menyproduksjonen rett til å heve kjøpet med umiddelbar virkning.

10. ENDRINGER I DE GENERELLE BETINGELSER

Menu Production forbeholder seg retten til å endre disse generelle betingelsene til enhver tid. Eventuelle endringer i disse generelle betingelsene vil bli lagt ut på nettstedet. Endringer blir gyldige når Kunden har akseptert de Generelle Betingelsene (i forbindelse med et nytt kjøp eller mens man surfer på Nettsiden), alternativt 30 dager etter at Menu Production har informert Kunden om endringene. Meny Production anbefaler imidlertid at Kunden jevnlig holder seg oppdatert på Nettstedet for å bli oppmerksom på eventuelle endringer i de Generelle vilkårene.

11. ATDELBARHET

Hvis en bestemmelse i denne avtalen anses for å være ugyldig eller ikke håndhevbar av en kompetent domstol, myndighet eller voldgiftsdomstol, vil resten av denne bestemmelsen og alle andre bestemmelser forbli gyldige og håndhevbare i den fulle utstrekning det er tillatt i gjeldende lov. Eventuelle bestemmelser som fastslås ugyldige eller ikke kan håndheves vil bli erstattet av relevant juridisk veiledning og råd.

12. GJELDENDE LOV OG TVISTLØSNINGER

12.1

Eventuelle tvister skal først og fremst avgjøres etter avtale etter diskusjoner med Menu Productions kundeservice.

12.2

Ved eventuell tvist vil Menu Production rette seg etter avgjørelsene fra den svenske myndigheten for forbrukertvister.

12.3

Tvister angående tolkningen eller anvendelsen av disse generelle vilkårene skal avgjøres som bestemt under punkt 12.2 ovenfor, eller til slutt av domstolene.

________________________________________

Disse betingelsene ble etablert av Menyproduksjon 2022-01-10