Den personlige integriteten og sikkerheten ved behandlingen av dine personopplysninger er viktig for oss. Vi ønsker derfor i denne policyen å informere deg om hvilke personopplysninger vi samler inn, hvordan og til hvilket formål vi behandler dataene og hvordan du kan handle dersom du har spørsmål eller ikke er fornøyd med vår behandling av personopplysningene dine.

Menu Production, eid av Sibon Production AB, (i denne policyen referert til som Menu Production eller 'vi') er ansvarlig for behandlingen av dine personopplysninger i tilfeller der det er Menu Production som samler inn dataene, for eksempel hvis du bestiller produkter fra oss eller be om et tilbud. I tilfeller hvor vi har mottatt dataene fra en annen personopplysningsansvarlig (f.eks. når du kjøpte et produkt fra noen som leide inn Menyproduksjon), er denne parten hovedansvarlig for behandlingen av personopplysninger. Meny Produksjons rolle er da å bistå den personopplysningsansvarlige som personopplysningsassistent.
Behandling av personopplysninger

En personopplysning er enhver form for informasjon som direkte eller indirekte kan tilskrives en fysisk identifiserbar person (f.eks. navn, adresse, personnummer, e-postadresse, IP-adresse og andre identifikasjonsdata). Innsamlingen og behandlingen av personopplysninger vi foretar er nødvendig for at vi skal kunne utføre tjenestene som Menu Production tilbyr. Personopplysningene behandles kun for tiltenkte formål.

Av tekniske årsaker kreves det at visse data samles inn og lagres når du besøker våre nettsider. Dette inkluderer dato, tidspunkt for oppholdet, hvilke sider som ble besøkt, nettleseridentifikasjonsdata og operativsystem som ble brukt. Disse dataene gir oss informasjon om antall besøkende og hvordan nettstedet brukes.

I tillegg til besøk på nettsiden, samles og behandles personopplysninger;

- å behandle en tilbudsforespørsel og kommunisere med deg angående den forespurte tjenesten eller produktet

- når du kommuniserer med oss ​​i andre digitale kanaler som Facebook, LinkedIn eller lignende.

- når du kjøper våre produkter eller bruker våre nettjenester

- å håndtere betalinger

- å gjennomføre undersøkelser for å forbedre vår service til deg som kunde

- for markedsføringsformål. Du kan når som helst velge å avslå fortsatt markedsføringstiltak.Personopplysninger som behandles i disse tilfellene inkluderer navn, telefonnummer, e-postadresse, elektronisk identifikasjonsdata.

Behandling refererer til for eksempel innsamling, lesing, bruk, overføring og sletting av personopplysninger.

Rettslig grunnlag for behandling

All behandling av personopplysninger skjer i henhold til gjeldende lovgivning, i første rekke personopplysningsloven (PuL), og fra 25. mai 2018 – EUs generelle databeskyttelsesforordning (GDPR) 1. Vi behandler personopplysningene dine når vi har juridisk grunnlag for behandlingen, for eksempel når det er nødvendig for å oppfylle en avtale med deg eller personen du kjøpte et produkt fra, som også kan omfatte kommunikasjon med deg i forbindelse med utførelse av våre tjenester, når det er nødvendig for å oppfylle en juridisk forpliktelse eller når det ellers er en rettslig og berettiget interesse i behandlingen, for eksempel i markedsføringen av våre tjenester.

Sikkerhet

Ved å treffe hensiktsmessige tekniske og organisatoriske tiltak er Meny Production ansvarlig for å sikre at dine personopplysninger håndteres sikkert og beskyttet mot inntrenging, tilgang, spredning, tap eller annen uautorisert håndtering.

Menyproduksjon opererer i samsvar med gjeldende og gjeldende sikkerhetsstandarder.Oppgaveminimering

Vi samler inn, behandler og lagrer kun de personopplysningene som er nødvendige for å oppfylle våre forpliktelser.

Personopplysninger holdes oppdatert

Siden vår tjeneste til deg er avhengig av at dine personopplysninger er korrekte og oppdaterte, ber vi deg informere oss om relevante endringer i dine personopplysninger. Du kan kontakte kundeservice for å gi oss beskjed om endringene. Dersom vi oppdager feil informasjon, vil vi oppdatere informasjonen og informere deg om dette.Lagringstid for personopplysninger

Opplysningene lagres i den perioden som er avtalt eller bestemt i forhold til lovverket, og vi sørger for sletting av personopplysningene når de ikke lenger er nødvendige for det tiltenkte formålet. Perioden bestemmes av formålet og det rettslige grunnlaget for behandlingen, derfor er det ikke en generell lagringstid som gjelder for alle behandlinger.Samtykke

Når loven krever det, vil Menu Production innhente samtykke før behandling av dine personopplysninger. Du kan når som helst tilbakekalle ditt samtykke ved å varsle oss.Overføring av personopplysninger til tredjeparter

Vi gir personopplysninger til tredjeparter i tilfeller hvor vi bruker underleverandører eller samarbeidspartnere for å oppfylle avtalen vi har med deg, og i tilfeller hvor det er mistanke om kriminalitet og vi er ansvarlig overfor myndigheten for å gi dem denne informasjonen. For å sikre at opplysningene behandles sikkert og kun med det formål å utføre den bestilte tjenesten og tiltenkte formål, er disse tredjepartene bundet av de tilsvarende lovpålagte forpliktelser som gjelder for Menyproduksjon. Dette gjøres ved at Menu Production signerer en såkalt assistentavtale med en slik gjeldende tredjepart.

Vi bruker kun databehandlere i EU eller i land som kan gi dataene dine tilstrekkelig beskyttelse.Dine rettigheter

Du har rett til, i samsvar med gjeldende lovbestemmelser, å motta informasjon om hvilken informasjon vi har om deg og hva vi bruker den til. Du har også rett til å be om en oppdatering eller få rettet informasjon vi har om deg i tilfelle de er feil. I visse tilfeller spesifisert i lovgivningen har du også rett til å be om at Menu Production slutter å behandle eller sletter dataene, forutsatt at det ikke er noen legitim og juridisk grunn som krever at vi oppbevarer dataene. Du kan også kontakte oss dersom opplysningene dine har blitt behandlet i strid med loven eller andre juridiske forpliktelser. Nederst i denne teksten finner du informasjon om hvordan du kan kontakte oss for en slik forespørsel.

I tilfeller hvor Menu Production har mottatt dine personopplysninger fra en annen personopplysningsansvarlig, bør du i første omgang henvende deg til den personopplysningsansvarlige (f.eks. den du kjøpte eller bestilte et produkt av).

Du har også mulighet til å sende inn en klage direkte til den ansvarlige tilsynsmyndigheten – det svenske datatilsynet.

Når du ber om informasjon om opplysningene dine, for å få dem rettet eller slettet, vil vi umiddelbart behandle forespørselen din og implementere forespørselen så langt det er mulig i samsvar med annen lovgivning og andre forskrifter.

Hvis du har spørsmål, forslag eller synspunkter på informasjonen i denne policyen eller spørsmål og forslag angående vår behandling av personopplysninger, er du velkommen til å kontakte oss via følgende kanaler:

sales@menuproduction.se
sales@menuproduction.eu

Menyproduksjon

℅ Sibon Production AB

Boks 110 34

100 61 StockholmEndring av personvernerklæring

Vi kan gjøre endringer i personvernreglene våre. Den siste versjonen er alltid tilgjengelig her på nettsiden vår.

Denne policyen ble sist oppdatert 2022-03-14.

Europaparlamentets og rådets forordning (EU) 2016/679 av 27. april 2016 om beskyttelse av enkeltpersoner med hensyn til behandling av personopplysninger og om fri flyt av slike opplysninger og om oppheving av direktiv 95/46/EF (Generelt Data Protection Regulation) – også kjent som GDPR